Bananer, kaffe och kakao


Sverige är det land som konsumerar mest bananer per person av alla länder där bananer inte odlas. De söta bananer vi importerar är en av de allra mest intensivt besprutade matgrödorna.

Användningen av kemiska bekämpnings-medel vid konventionell bananodling är så hög att arbetare på bananplantager ofta drabbas av hälsoproblem. Jorden på en bananplantage blir redan efter 20-30 års odling så förgiftad att det inte längre går att odla där. Ofta huggs regnskog ner för att anlägga nya plantager.

Svenskarna toppar även listan över världens mest kaffedrickande folk tillsammans med Finland och vi använder väldigt stora ytor i andra länder för vårt kaffedrickande. Kaffet odlas precis som bananerna på stora plantager, som ofta anläggs i värdefulla naturområden. De odlingsmetoder som oftast används idag kräver stora mängder konstgödsel och gifter och beredningen av kaffebönorna medför att vattendrag förorenas.

Världens kakao odlas framför allt i Elfenbenskusten, Indonesien och Ghana. Kakaoträdet kräver näringsrika jordar och specifika väderförhållanden. Det leder till att det ofta är de mest artrika skogarna som huggs ner för att odla kakao. Kakaoplantager överges vanligtvis efter 25 till 30 år och ersätts av nya plantager, eftersom produktiviteten sjunker med tiden. Kakaoodling är en av de viktigaste orsakerna till att den Brasilianska atlantregnskoghen nästan helt är borta. Idag går marken inte att odla kakao på längre, utan är övergiven eller används för annan odling eller bete för boskap.

Sverige tillhör inte den absoluta toppen av chokladätarligan, men ligger betydligt högre än de flesta andra länder. Europeer utgör 7% av världens befolkning, men äter häften av all kakao – främst i formen av chokladkakor.

Det går att odla bananer på ett mer uthålligt sätt och ekologiska bananer har inte alls samma negativa miljöpåverkan som konventionella bananer. Vid ekologisk bananodling används inte kemiska bekämpningsmedel och marken tas omhand, så att det går att odla där längre. Bananen är en av de varor där skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt är som störst. Kaffe och kakao kan liksom bananer odlas på ett ekologiskt sätt med mycket mindre negativa miljöeffekter än dagens produktion.

Bananer och andra exotiska frukter, kaffe och choklad är lyxvaror som tar mycket resurser i anspråk och orsakar stor miljöförstöring i andra länder.

Dessa varor är dock inte alls jämförbara med kött, som är en oerhört extrem miljöbov och där det är helt nödvändigt att kraftigt minska konsumtionen. Med bananer, kaffe och choklad räcker det att äte lite mindre, men vara noga med att bara handla ekologiska och rättvisemärkta produkter.

Föregående  |  Nästa

Creative Commons License 2007-2009 Svensk mat- och miljöinformation. Materialet på denna sida är licensierat under Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Läs mer om villkoren här.

Kontakt
E-post: contact@smmi.nu
Telefon: 0737-082 565
pg 46 08 46-9

På gång
• Kolla kalendariet!

Kampanjer

Aktuellt

2012-10-05 Om köttskatt i dagens GP: Elin Röös, doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU, rekommenderar hårdare nypor om det ska bli ett trendbrott:

”–Det måste till politiska styrmedel för att få ner köttkonsumtionen, exempelvis en köttskatt. Vi kan inte vänta på konsumenternas attitydförändring om miljömålen ska nås. Det tar alldeles för lång tid."

Läs mer här.


2012-10-01 Varför äter amerikaner mindre kött?

Thomson Reuters Health Poll ger Svaret:

1) Hälsans skull
2) Prisets skull
3) Djurens skull
4) Miljöns skull

Läs mer här.


2012-09-23 Rösta på Joel Borg som årets miljöhjälte. Han har som en av hjärnorna bakom musikfestivalen Way Out West tagit miljöarbetet ett steg längre genom att under 2012 års festival enbart servera vegetarisk mat på festivalområdet. Rösta här.

2012-09-22 Potentiell riksdagsmajoritet för minskad köttkonsumtion. Sara Karlsson (S), Helena Leander (MP), Jens Holm (V) samt SMMI:s medarbetare Jonas Paulsson har skrivit en gemensam debattartikel.

En global livsmedelskris drabbar världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I en värld där befolkningen växer och som förändras genom klimatförändringarna är det inte rimligt att storskaligt slösa högkvalitativa vegetabilier och värdefull åkermark på att föda upp djur för köttproduktion när samma areal skulle kunna mätta betydligt fler med vegetarisk mat. Den globala livsmedelskrisen förstärks av en ständigt ökande efterfrågan på jordbruksmark som är en begränsad resurs.

Läs hela debattartikeln här.VeggieToppen  VeggieToppen