Litteratur om mat och miljö

Här presenteras ett urval av litteratur om mat och miljö. Litteraturen är uppdelad i böcker, rapporter och övrigt.

Innehåll

Böcker
Rapporter, svenska
Rapporter, engelska
Övrigt

Det saknade miljömålet: om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål – Andra upplagan, [pdf] Björn Möllersten, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2008

KliMATfrågan på bordet, Antologi, Formas Fokuserar, 2008

Konsumera mera – dyrköpt lycka, Antologi, Formas Fokuserar, 2007

Tyst hav: jakten på den sista matfisken, Isabella Lövin, Ordfront förlag, 2007

Makten över maten, Emil Schön, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2007

EkoSTHLM: Guiden till ekologiska mat- och smakupplevelser [html], Ekologiska Lantbrukarna, 2006

Det saknade miljömålet: om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål, Björn Möllersten, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2004

Diet for a dead planet: how the food industry is killing us, Christopher D. Cook, The new press, 2004

Djuren – i människans klor, Antologi, Formas Fokuserar, 2005

Genklippet? Maten, miljön och den nya biologin, Antologi, Formas Fokuserar, 2003

Torskar torsken? Forskare och fiskare om fisk och fiske, Antologi, Formas Fokuserar, 2003

Är eko reko? Om ekologiskt lantbruk i Sverige, Antologi, Formas Fokuserar, 2003

Innehåll

Rättvisa mål – så når vi dit [pdf], Göran Eklöf, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2010

Kött är mer än bara klimat – köttproduktionens miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv [pdf], Naturskyddsföreningen, 2009

Rapport från en slaskhink [pdf], Konsumentföreningen Stockholm, 2009

Ett skepp kommer lastat – Om EU:s fiskeriavtal i Västafrika [pdf], Naturskyddsföreningen, 2009

Kött och klimat – Matens värstingar [pdf], Naturskyddsföreningen, 2009

Uppdatering av rapporten Vad kostar hållbara matvanor? [pdf], Statens Folkhälsoinstitut, 2009

Ekologiskt i Brasilien – Deltagardriven certifiering och lokal handel för ett hållbart lantbruk [pdf], Naturskyddsföreningen, 2009

Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan – Hur mycket kött kan vi äta och av vilka djurslag för att det ska vara hållbart? [pdf], Madeleine Arnqvist, Examensarbete vid SLU, Centrum för uthålligt lantbruk, Institutionen för växtproduktionsekologi (examensarbetet utfört i samarbete med LRF), 2008

Ekologiskt i Etiopien – odling i samspel med naturen ger ökad lönsamhet och bättre riskspridning [pdf], Naturskyddsföreningen, 2008

Klimatavtryck från hushållens matavfall [pdf], Ulf Sonesson och Thomas Angervall SIK, Konsumentföreningen Stockholm, 2008

Släng inte maten! En liten klimatsmart guide om mat [pdf], Konsumentföreningen Stockholm, 2008

På väg mot miljöanpassade kostråd: vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd [pdf], Charlotte Lagerberg Fogelberg, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2008

Livsmedelsverkets slutsatser från underlagsrapporten På väg mot miljöanpassade kostråd [pdf], Livsmedelsverket, 2008

10 förslag för bättre klimat- och havspolitik i EU [pdf], Jacob Johnson, Jens Holm, och Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiet i riksdagen och EU-parlamentet, 2008

Mat och klimat – en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv [pdf], Thomas Angervall, Ulf Sonesson, Friederike Ziegler och Christel Cederberg, SIK, (Institutet för livsmedel och bioteknik AB), 2008

Biffen – en större miljöbov än bilen: en rapport om köttkonsumtionens miljöpåverkan [html], Grön Ungdom, 2008

Mat, klimat och utveckling [pdf], Naturskyddsföreningen, 2007

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång [pdf], Jonas Nilsson, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2007

Kött – övergödning och klimat [pdf], Naturskyddsföreningen, 2007

Djurindustrin och klimatet – EU blundar och förvärrar [pdf], Jens Holm och Toivo Jokkala, Röda EU-tema nr 8, 2007

Import av kött – export av miljöpåverkan [pdf], Karl-Ivar Kumm och Malin Larsson, Naturvårdsverket, rapport 5671, 2007

Rättvisa mål: Rapport till den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål [pdf], Miljö­förbundet Jordens Vänner, 2007

Smakar det så kostar det Rättviseakademins Faktafanzine nr 3 2007, Rättviseakademin 2007

Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och kosnumtion: beräkningar med olika metoder [pdf], Appendix [xls], Annika Carlsson-Kanyama, Getachew Assefa, Glen Peters och Anders Wadeskog, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för industriell ekologi, 2007

Miljöpolitik i produktkedjor: Styrmedels effektivitet i teori och praktik [pdf], Omslag [pdf], Appendix 1 [pdf], Appendix 2 [pdf], Anna-Lisa Lindén, Annika Carlsson-Kanyama, Avdelningen för industriell ekologi, 2007

Miljöpolitik och styrmedel. Falltstudie: kött [pdf], Omslag [pdf], Annika Carlsson-Kanyama, Anna-Lisa Lindén, Erika Lundell, Avdelningen för industriell ekologi, 2006

Jordbrukspolitik och internationell solidaritet [pdf], Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen 2006

Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning [pdf], Katarina Nilsson, SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) för Konsumentföreningen Stockholm, 2006

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland [pdf], Jennifer Davis, Ulf Sonesson och Anna Flysjö, SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Västra Götalandsregionen, 2006

Mat för livet – om framtidens livsmedel [pdf], Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2005

Hur man äter smart: Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över [pdf], Eva Tivell, Statens folkhälsoinstitut, 2005

Biffen, bilen, bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion [pdf], Stefan Edman, Slutbetänkande av Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen 2005:51, 2005

Kan Sverige försörja hela sin befolkning på ekologiskt odlad vegankost? [pdf], Marika Annell, Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för Växtvetenskap, 2004

Mat, miljö och energikonsumtion [pdf], Carin Enfors, Faktasammanställning på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm utförd av Ekocentrum, 2004

Fakta om maten och miljön: konsumtionstrender, miljöpåverkan och livscykelanalyser [pdf], Annika Carlsson-Kanyama och Rebecka Engström, Naturvårdsverket, rapport 5348, 2003

Maten och miljön – livscykelanalys av sju livsmedel [pdf], LCA Livsmedel, 2002

Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion [pdf], Lars Drake och Johanna Björklund, Centrum för uthålligt lantbruk, Svenska Lantbruksuniversitet, 2001

Hur många svenskar tål världen? Miljöeffekter i syd av svensk konsumtion [pdf], Karin Gregow, Svenska Naturskyddsföreningen, 2000

Mat miljö rättvisa: köttkonsumtionens påverkan på miljön och den globala livsmedelsförsörjningen [pdf], Jens Holm, Förbundet Djurens Rätt, 2000

Ställ om för rättvist miljöutrymme: mål och beräkningar för ett hållbart Sverige, Magnus Eriksson, Miljöförbundet Jordens Vänner, 1998

Biff och bil? Om hushållens miljöval, Tore Wizelius (redaktör), Naturvårdsverket, rapport 4542, 1997

Att äta för en bättre miljö. Slutrapport från systemstudie livsmedel, Naturvårdsverket, rapport 4830, 1997

Vegan – vegetarian – allätare, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU [html], Åke Bruce, Dan Egonsson, Thord Karlsson, Olle Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), SLU Kontakt 3, 1997

Länk till fler svenska rapporter:

Livsmedelssveriges lästips om mat- och miljö [html], Livsmedelssverige

Innehåll

Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects [pdf], Stefan Wirsenius, Fredrik Hedenus, Kristina Mohlin, Climatic Change 10.1007/s10584-010-9971-x:1–26, 2010

Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials [pdf], E. Hertwich, E. van der Voet, S. Suh, A. Tukker, M. Huijbregts, P. Kazmierczyk, M. Lenzen, J. McNeely, Y. Moriguchi. A Report of the Working Group on the Environmental Impacts of Products and Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management, UNEP, 2010

Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of meat, milk and eggs 1990 and 2005 [pdf], Christel Cederberg, Anna Flysjö, Ulf Sonesson, Veronica Sund, Jennifer Davis, SIK-Rapport 794, 2009

Greenhouse gas emiossions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005 [pdf], Christel Cederberg, Ulf Sonesson, Maria Henriksson, Veronica Sund, Jennifer Davis, SIK-Rapport 793, 2009

Life cycle inventory of greenhouse gas emissions and use of land and energy in Brazilian beef production [pdf], Christel Cederberg, Daniel Meyer och Anna Flysjö, SIK-Rapport 792, 2009

Slaughtering the Amazon [html], Greenpeace, 2009

Amazon Cattle footprint – Mato Grosso: State of Destruction [pdf], Greenpeace, 2009

Global Europe and Sustainable Development – Implications for Climate Change and Agriculture [pdf], Jens Andersson, Naturskyddsföreningen, 2009

Organic Farming in Brazil – Participatory certification and local markets for sustainable agricultural development [pdf], Naturskyddsföreningen, 2009

Saving Water: From Field to Fork – Curbing Losses and Wastage in the Food Chain [pdf], J. Lundqvist, C. de Fraiture och D. Molden, SIWI Policy Brief 2008

Organic Agriculture and Food Security in Africa [pdf], UNEP-UNCTAD Capacity-building Task Force on Trade, Environment and Development (United Nations Environment Programme/United Nations Conference on Trade and Development), United Nations, New York och Geneve, 2008

The cattle realm – A new phase in the livestock colonization of Brasilian Amazonia [pdf], (sammanfattning på engelska av rapporten O Reino do Gado – Uma nova fase na pecuarização da Amazônia Brasileira [pdf]), Roberto Smeraldi och Peter H. May, Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, 2008

Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential [pdf], Jessica Bellarby, Bente Foereid, Astley Hastings och Pete Smith, Greenpeace, 2008

The livestock industry and climate – EU makes bad worse [pdf], Jens Holm och Toivo Jokkala, Röda EU-tema nr 8, engelsk version, 2008

Non-CO2 greenhouse gas emissions associated with food production: methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) [pdf], Annika Carlsson-Kanyama och Alejandro D. González, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för industriell ekologi, 2007

Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern [pdf], A. Y. Hoekstra och A. K. Chapagain, Water Resources Management 21(1):35-48, 2007

Evaluating environmental impacts of the Japanese beef cow-calf system by the life cycle assessment method, Akifumi Ogino, Hideki Orito, Kazuhiro Shimada och Hiroyuki Hirooka, Animal Science Journal 78(4):424-432, 2007

Organic agriculture and the global food supply [pdf], Catherine Badgley, Jeremy Moghtader, Eileen Quintero, Emily Zakem, M. Jahi Chappell, Katia Avilés-Vázquez, Andrea Samulon och Ivette Perfecto, Renewable agriculture and food systems, 22:86-108, 2007

Livestock's long shadow: environmental issues and options [html], UN Food and Agriculture Organization, FAO, 2006

Determining the environmental burdens and resource use in the production of agricultural and horticultural commodities [pdf], A.G. Williams, E. Audsley och D. L. Sandars, Main Report, Defra Research Project IS0205, Cranfield University and Defra, 2006

Livestock Policy Brief 03: Cattle ranching and deforestation [pdf], UN Food and Agriculture Organization, FAO, 2006

Livestock Policy Brief 02: Pollution from Industrialized Livestock Production, UN Food and Agriculture Organization, FAO, 2005

Water – More Nutrition Per Drop: Towards Sustainable Food Production and Consumption Patterns in a Rapidly Changing World [pdf], Stockholm International Water Institute, SIWI, 2004

Borneo is burning [pdf], Peter Aldhous, Nature 432:144--146, 2004

Causes of Deforestation of the Brazilian Amazon [pdf], Sergio Margulis, World Bank Working Paper 22, 2004

Environmental impacts of the Japanese beef-fattening system with different feeding lengths as evaluated by a life-cycle assessment method [html], A. Ogino, K. Kaku, T. Osada och K. Shimada, Journal of Animal Science, 82:2115-2122, 2004

The Global Benefits Of Eating Less Meat [pdf], Mark Gold, Compassion In World Farming (CIWF), 2004

Food and life cycle energy inputs: Consequences of diet and ways to increase efficiency [pdf], Annika Carlsson-Kanyama, Marianne Pipping Ekström och Helena Shanahan, Ecological Economics 44:2-3, s. 293-307, 2003

Quantification of the environmental impact of different dietary protein choices [html], Lucas Reijnders och Sam Soret, American Journal of Clinical Nutrition, 78(3):664-668, 2003

Vegan food on 800 m2 [pdf], Lilja May Otto, Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2001

Climate change and dietary choices – how can emissions of greenhouse gases from food consumption be reduced? [pdf], Annika Carlsson-Kanyama, Food Policy, 23(3/4):277-293, 1998

Innehåll

Guide till grönsaksåret [pdf], Göteborgs-Posten, 2007

Varför mer VEGETARISKT och mindre KÖTT – information om kött- och fiskproduktionens negativa konsekvenser [html], Förbundet djurens rätt, Framtiden i Våra Händer, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Miljöförbundet Jordens Vänner och Svenska Vegetariska Föreningen

Vad har en svensk ko med regnskogen att göra? [html], Globalportalen

Ecological Consequences of Meat Consumption [html], Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus

Planet on a plate [html], Viva! Guides

Why it's Green to go Vegetarian [pdf], The Vegetarian Society

Innehåll

Kontakt
E-post: contact@smmi.nu
Telefon: 0737-082 565
pg 46 08 46-9

På gång
• Kolla kalendariet!

Kampanjer

Aktuellt

2012-10-05 Om köttskatt i dagens GP: Elin Röös, doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU, rekommenderar hårdare nypor om det ska bli ett trendbrott:

”–Det måste till politiska styrmedel för att få ner köttkonsumtionen, exempelvis en köttskatt. Vi kan inte vänta på konsumenternas attitydförändring om miljömålen ska nås. Det tar alldeles för lång tid."

Läs mer här.


2012-10-01 Varför äter amerikaner mindre kött?

Thomson Reuters Health Poll ger Svaret:

1) Hälsans skull
2) Prisets skull
3) Djurens skull
4) Miljöns skull

Läs mer här.


2012-09-23 Rösta på Joel Borg som årets miljöhjälte. Han har som en av hjärnorna bakom musikfestivalen Way Out West tagit miljöarbetet ett steg längre genom att under 2012 års festival enbart servera vegetarisk mat på festivalområdet. Rösta här.

2012-09-22 Potentiell riksdagsmajoritet för minskad köttkonsumtion. Sara Karlsson (S), Helena Leander (MP), Jens Holm (V) samt SMMI:s medarbetare Jonas Paulsson har skrivit en gemensam debattartikel.

En global livsmedelskris drabbar världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I en värld där befolkningen växer och som förändras genom klimatförändringarna är det inte rimligt att storskaligt slösa högkvalitativa vegetabilier och värdefull åkermark på att föda upp djur för köttproduktion när samma areal skulle kunna mätta betydligt fler med vegetarisk mat. Den globala livsmedelskrisen förstärks av en ständigt ökande efterfrågan på jordbruksmark som är en begränsad resurs.

Läs hela debattartikeln här.VeggieToppen  VeggieToppen