Kött i siffror


Siffrorna kommer från LRF och texen publicerades ursprungligen av Svensk köttinformation. Ladda hem LRF:s köttstatistik för 2006 för att få all statistik.

De siffror som vi presenterar här gäller för gris-, nöt- och lammkött och både för svenskt och utländskt kött.

Totalt konsumerades det 674 miljoner kg gris-, nöt- och lammkött i Sverige 2006. Jämfört med andra länder i Europa ligger Sverige på 10:e plats i köttkonsumtion. Med konsumtion menas här det kött, inklusive ben som är tillgängligt för försäljning.

Grisköttkonsumtionen har minskat med 2%, nötköttskonsumtionen har ökat något, med 0,4%, medan konsumtionen av lammkött har ökat med 10,5%

Så mycket äter vi

Det vi äter mest av är griskött, 34,8 kg per person och år. Det följs av nötkött som vi konsumerar 25,7 kg per person och år. Lammkött äter vi relativt lite av i Sverige, endast 1,3 kg per person och år.

Konsumtion av kött per capita i Sverige

Köttslag/kg per capita 1995 2000 2004 2005 2006
Nöt- och kalvkött 18,7 22,6 25,3 25,5 25,7
Får- och lammkött 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3
Griskött 35,3 35,7 36,5 35,5 34,8
Summa 54,8 59,1 62,8 62,1 61,8

Konsumtion av tillagat kött

När man tar bort benen och räknar det svinn som blir när man tillagar köttet blir konsumtionen per capita och år 40,0 kg (bensvinn 11-25%, tillagningssvinn 20-25%)

Det blir 107 g tillagat gris-, nöt- och lammkött per person och dag.

Produktion i Sverige

Totalt producerades 479 milj kilo gris-, nöt- och lammkött i Sverige 2005. Vi slaktar knappt en halv miljon nötkreatur, drygt 200.000 får och lamm och ungefär 3 milj grisar.

Vi är dock långt ifrån självförsörjande vad gäller kött i Sverige. Import från utlandet ökar stadigt för samtliga köttslag, enligt tabellen nedan. 46% av köttet som såldes i Sverige 2005 var importerat.

Självförsörjningsgraden i Sverige 2006

Produktion av olika köttslag

Köttslag Antal 1000-tal Miljoner kg
Nötkött 430,8 133,3
Kalvkött 32,4 4,6
Får- och lammkött 212,3 4,2
Griskött 3019,7 264,7
Summa 3695,2 406,8

Importens andel av den nationella försäljningen

Köttslag 1995 2000 2004 2005 2006
Nöt- och kalvkött 15% 28% 42% 46% 46%
Får- och lammkött 50% 53% 54% 66% 63%
Griskött 9% 19% 21% 25% 27%


Kontakt
E-post: contact@smmi.nu
Telefon: 0737-082 565
pg 46 08 46-9

På gång
• Kolla kalendariet!

Kampanjer

Aktuellt

2012-10-05 Om köttskatt i dagens GP: Elin Röös, doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU, rekommenderar hårdare nypor om det ska bli ett trendbrott:

”–Det måste till politiska styrmedel för att få ner köttkonsumtionen, exempelvis en köttskatt. Vi kan inte vänta på konsumenternas attitydförändring om miljömålen ska nås. Det tar alldeles för lång tid."

Läs mer här.


2012-10-01 Varför äter amerikaner mindre kött?

Thomson Reuters Health Poll ger Svaret:

1) Hälsans skull
2) Prisets skull
3) Djurens skull
4) Miljöns skull

Läs mer här.


2012-09-23 Rösta på Joel Borg som årets miljöhjälte. Han har som en av hjärnorna bakom musikfestivalen Way Out West tagit miljöarbetet ett steg längre genom att under 2012 års festival enbart servera vegetarisk mat på festivalområdet. Rösta här.

2012-09-22 Potentiell riksdagsmajoritet för minskad köttkonsumtion. Sara Karlsson (S), Helena Leander (MP), Jens Holm (V) samt SMMI:s medarbetare Jonas Paulsson har skrivit en gemensam debattartikel.

En global livsmedelskris drabbar världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I en värld där befolkningen växer och som förändras genom klimatförändringarna är det inte rimligt att storskaligt slösa högkvalitativa vegetabilier och värdefull åkermark på att föda upp djur för köttproduktion när samma areal skulle kunna mätta betydligt fler med vegetarisk mat. Den globala livsmedelskrisen förstärks av en ständigt ökande efterfrågan på jordbruksmark som är en begränsad resurs.

Läs hela debattartikeln här.VeggieToppen  VeggieToppen