Upprop till regeringen: inför miljöskatter på animaliska produkter!


Produktionen av animaliska livsmedel står för 18% av utsläppen av växthusgaser, särskilt metan som uppstår vid idisslande djurs matsmältning och lustgas som bildas i gödselstackar. Bete och foderodling för animalieproduktion upptar 70% av världens jordbruksmark. Regnskoggskövlingen i Sydamerika och på många andra håll i världen drivs av boskapsuppfödningen, som hela tiden behöver mer landområden för bete och avskogningen är en stor källa till klimatpåverkan.

Animaliesektorn är också den industrisektor som orsakar mest vattenföroreningar, vilket i sin tur bidrar till bl a övergödning, förstörelse av korallrev, mänskliga hälsoproblem, törst etc. Animalieindustrin, särskilt boskapsuppfödning, är dessutom den största orsaken till jordförstörelse och en lång rad andra miljöproblem.

Det finns alltså starka miljöskäl för att animaliekonsumtionen bör minska. Tyvärr går utvecklingen idag åt rakt motsatt håll. För att motverka detta har det börjat talas om att införa miljöskatter på animaliska produkter och Miljöpartiet har skrivit en motion till riksdagen om detta. Miljöskatter kompenserar för de marknadsmisslyckanden som uppstår när priset på en vara inte speglar de fulla samhällsekonomiska kostnaderna, som när varan ger upphov till miljöskador som någon annan får lida av.

EU avsätter 2007 ungefär 33 miljarder kronor i direktstöd till animalieproduktion, interventioner i form av exportstöd och stöduppköp m m samt stöd för säljfrämjande åtgärder. Dessa subventioner till animalieproduktion som idag verkar för ökad köttproduktion måste avskaffas. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, går så långt som att kalla de subventioner som EU, USA och många länder ger till animalieindustrin för perversa. Detta borde ge en fingervisning om situationens allvar.

Svensk mat- och miljöinformation driver kampanjen Köttskatt nu!, där bland annat detta upprop till regeringen ingår. Uppropets krav är: inför miljöskatter på animaliska produkter och avskaffa subventionerna till animalieindustrin!

Förnamn:

Efternamn:

E-post (valfritt, visas ej på hemsidan):

Ort:

Kommentar (valfritt):Se listan av undertecknare

Creative Commons License 2007-2009 Svensk mat- och miljöinformation. Materialet på denna sida är licensierat under Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Läs mer om villkoren här.


Kontakt
E-post: contact@smmi.nu
Telefon: 0737-082 565
pg 46 08 46-9

På gång
• Kolla kalendariet!

Kampanjer

Aktuellt

2012-10-05 Om köttskatt i dagens GP: Elin Röös, doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU, rekommenderar hårdare nypor om det ska bli ett trendbrott:

”–Det måste till politiska styrmedel för att få ner köttkonsumtionen, exempelvis en köttskatt. Vi kan inte vänta på konsumenternas attitydförändring om miljömålen ska nås. Det tar alldeles för lång tid."

Läs mer här.


2012-10-01 Varför äter amerikaner mindre kött?

Thomson Reuters Health Poll ger Svaret:

1) Hälsans skull
2) Prisets skull
3) Djurens skull
4) Miljöns skull

Läs mer här.


2012-09-23 Rösta på Joel Borg som årets miljöhjälte. Han har som en av hjärnorna bakom musikfestivalen Way Out West tagit miljöarbetet ett steg längre genom att under 2012 års festival enbart servera vegetarisk mat på festivalområdet. Rösta här.

2012-09-22 Potentiell riksdagsmajoritet för minskad köttkonsumtion. Sara Karlsson (S), Helena Leander (MP), Jens Holm (V) samt SMMI:s medarbetare Jonas Paulsson har skrivit en gemensam debattartikel.

En global livsmedelskris drabbar världens fattiga hårdast. Redan i dag är närmare en miljard människor kroniskt undernärda. I en värld där befolkningen växer och som förändras genom klimatförändringarna är det inte rimligt att storskaligt slösa högkvalitativa vegetabilier och värdefull åkermark på att föda upp djur för köttproduktion när samma areal skulle kunna mätta betydligt fler med vegetarisk mat. Den globala livsmedelskrisen förstärks av en ständigt ökande efterfrågan på jordbruksmark som är en begränsad resurs.

Läs hela debattartikeln här.VeggieToppen  VeggieToppen